Kuantan Waterfront Resort City (KWRC)

Projek dengan 4 fasa pembinaan ini berjumlah RM15 bilion dan dijalankan atas usahama antara syarikat pembinaan Bina Puri Holdings Bhd dan firma dari China iaitu CCCC Dredging Group Co Ltd. Fasa pertama dijangka siap dalam tahun 2018 yang mana untuk fasa ini shaja sejumlah RM350 juta pelaburan dijalankan. Tempoh pembinaan keseluruhan projek dijangka selama 10 tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *